Penerbit
 
Spesial
 
Yahoo! Live Chat

 
Belanjaan Anda
0 unit
 

Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum

Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum
Klik untuk memperbesar
Harga : Rp 120.000
Stok : Out Of Stock
Pengarang : Taqiyuddin Abd. Ghaniy
Penerbit : Republika
Rating Rata-rata : Not Rated

Qty : Beli

HADITS-HADITS SHAHIH SEPUTAR HUKUM

Bukhari-Muslim

Penyusun: Taqiyuddin Abdul Ghaniy

Imam Bukhari, Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi. Lahir di Bukhara, 196 H/810 M Ahlil hadis ini wafat pada tahun 256 H/870 M dalam usia 63 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Samarkand, Uzbekistan.

Imam Muslim, Nama lengkapnya Abdul Husain ibn al-Hijjaj ibn Muslim ibn Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi. Lahir di Naisabur 206 H. Salah seoran murid Imam Bukhari ini wafat pada hari Ahad di Naisabur, Rusia, 264 H. dalam usia 55 tahun.

Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama hokum Islam. Setiap muslim berkewajiban mengembalikan semua urusan pada keduanya. Boleh dan tidaknya suatu perbuatan dilakukan oleh seorang muslim bergantung pada apa yang disampaikan Al-quran dan Hadis. Bila ada dalil yang menyatakan boleh, bahkan harus, maka kita sebagai muslim harus mengerjakannya. Sebaliknya, bila ada dalil yang menyatakan terlarang, sampai kapan pun kita tidak diperkenankan mendekatinya, apalagi melakukannya.

Syekh al-hafidh Taqiyuddin Abdul Ghaniy membantu kita menemukan dalil dari hadis atas satu perkara hokum. Murid suekh Abdul Qadir Jailani ini mengopilasi hadis-hadis hokum yang diriwayatkan dua imam besar dalam bidang hadis, Bukhari dan Muslim. Oleh karena yang dikumpulkan syekh abdul Ghaniy hanya hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang di dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah muttafaqun ‘alaihi, maka kesahihannya sangat terjamin. Hadis-hadis yang ada dalam kitab ini sangat kuat untuk menjadi dalil hukum.

Tulis Review
Nama :


Review anda : Catatan : HTML is not translated!

Rating : Jelek            Bagus

Masukan Kode dibawah ini:

Tidak ada gambar tambahan untuk produk ini.